-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ تیر ۲۲, یکشنبه

نقشه جهاد جدید در پنجشیر روی میز حنیف اتمر


فرمانده پنجشیری به وسیله جنرال بهروز به حضور حنیف اتمر برده شده بود. منابع امنیتی درون دولت و هسته بیرون از دولت گزارش می دهند که محمد حنیف اتمر برخلاف دستورات کاری اش در وزارت خارجه، به تشکیل قطعات مسلح مخفی و غیرمسوول در پنجشیر روی آورده است.
وی یکی از فرماندهان پنجشیر را به حضور طلبیده و در بارۀ ایجاد وضع الجیش جدید در پنجشیر مشورت کرده و دستوراتی صادر کرده است. 
چون زدوبند های تازه ای در جریان است، تا فعلاً نام فرمانده را فاش نمی کنیم. حنیف اتمر به فرمانده پنجشیری مشخص چنین پیشنهاد داده است:
در شروع کار، حداقل ده نفر مسلح با خود بردار و برو به پنجشیر و دریکی از بلند ترین کوه آن ولایت قرارگاه بگیر. هرچه هزینه لازم داری همراه با اسلحه و مهمات برایت می رسد.

درخبر آمده است که اتمر به قوماندان گفته است که از همان قله کوه برعلیه دولت کنونی اعلام جهاد کن!
کارزار تشکیل واحد های مسلح رزمی درهمه جا آغاز شده و با اعلام جهاد از پنجشیر، هزاران نفر از نورستان و نواحی شمال کشور به خدمتت خواهند آمد! فرمانده عمومی پنجشیر خودت می باشی و پس ازین هر تغییری که رونما شود، ولایت در دست تو خواهد بود.
آقای اتمر درمحافل اطلاعاتی منطقه، به پدرداعش شهره است. در پس قشون کشی اتمر و جهاد علیه دولت آن هم از پنجشیر، ضربه زدن به امنیت و اعتبارآن ولایت و در نتیجه، تقویت طالبان درنظر است. پنجشیر، چشم امید مردم افغانستان برای دفاع از مدنیت دربرابر بربریت طالبانیزم است. زخمی سازی وجهه پنجشیر به سقوط آن ولایت به دست طالبان کمک می کند. حتی سقوط یک روزۀ پنجشیر برای طالبان و استخبارات منطقه، یک دست آورد بزرگ است. 
فرمانده مصاحب حنیف اتمر که ازین پیشنهاد ناگهانی وبلند بالا به تعجب افتاده، قضیه را با دوستان خویش درمیان گذاشته است. به علت تهدید های دوستان، تلاش هایش برای ایجاد فضای جدید جنگی و نیابتی به جایی نه رسیده است. اکنون فرمانده منتخب از جانب حنیف اتمر از ترس به کابل نمی آید.
این فرمانده به وسیله جنرال بهروز فرزند همایون پائیز به حضور حنیف اتمر برده شده بود. ارگ برنامه خطرناکی را بالای پنجشیر در دست اجرا دارد. درگزارش قید شده است که پلان جنرال بهروز خنثی شده و امکان سرمایه گزاری روی فرد دیگری وجود دارد.