-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ تیر ۲۵, چهارشنبه

خبر می رسد که هند از پروژه چاه بهار کنار کشیده است


منابع رسمی در هند از جمله روزنامه هندو گزارش داده اند که پروژه چاه بهار که قرار بود با مشارکت و سرمایه گزاری بلند مدت هند توسعه داده شود، بعد از نشر خبرها در مورد نهایی شدن یک قرار داد استراتیژیک 25 ساله بین چین و ایران، عملاً تعطیل شده است. 
درپیش نویس پیمان تازه بین ایران و چین آمده است که ایران به میزان 400 میلیارد دالر از اعتبارمالی چین درتوسعه صنعتی و اقتصادی خویش استفاده خواهد کرد. طیف گسترده ای از سیاسیون ایرانی نسبت به انعقاد رسمی این پیمان هشدار داده و آن را معاهده «ترکمانچی دوم» نام نهاده اند. 
کنار کشیدن هند از همکاری راهبردی با ایران، از یک سو تشدید رقابت بین چین و هند در ایران به حساب می رود، از سوی دیگر، گره اختلاف و تنش بین قدرت های آسیایی را در افغانستان سخت تر خواهد کرد.