-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ تیر ۱۷, سه‌شنبه

تاریخ فعلی فقط روی صلاح الدین حساب می کند

از عطانور تا یونس قانونی، از امرالله تا عبدالله، به تاریخ امتحان تأسف بار داده اند. این لغزش های سیاسی جبیره نخواهد شد. تاو بالا شدن هایی طاقت شکن در پیش روست. نقطه ثقل تاریخ عدالت طلبی راهبردی، اکنون فقط یک نفر است: صلاح الدین ربانی!
دیگرهیچ کسی نیست. این نقطه ثقل، با «تنظیم»، حزب یا قوم خاصی ربط ندارد. صلاح الدین درس های تلخی گرفته است.