-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ تیر ۲۵, چهارشنبه

خی طالب چی کند؟

باری سلام
‫از طالب می‌خواهیم آدم نکشد، جنگ نکند، انفجار ندهد، تخریب نکند، وحشت نیافریند! پس این موجود خدا چه کند؟ چه کاری جز این‌ها از طالب ساخته است؟ چرا شما به بیکارساختن طالب کمر بسته‌اید و دل خوش کرده‌اید؟ چنان است که دانشمندی را بگویی از خواندن و نوشتن و دانش‌گستردن دست بکش. نمی‌شود!‬