-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۳, جمعه

انور اوریاخیل و قومندان پولیس قره باغ در حمایت از طالبانسه شب قبل  نیروهای قطعه 01 امنیت  برای دستگیری قومندان های طالبان به قره باغ میروند، به اساس گزارش های موثق   جلسه طالب ها در منزل انور اوریاخیل دایرشده بود.
نیروهای امنیتی   منزل اوریاخیل را محاصره میکنند و از داخل حویلی بالای شان فیر pk و راکت صورت می گیرد؛ ولی قومندان امنیه کابل به قومندان امنیه قره باغ دستور میدهد که مانع عملیات نیروهای امنیت ملی شود و این کار را پولیس با جنگ انجام میدهد که حتی میان پولیس و امنیت ملی درگیری لفظی صورت میگیرد ولی کسی از مرکز  به فرمانده قطعه 01 دستور برگشت دوباره  به کابل را میدهد.

انور اوریاخیل از حامیان علنی طالب ها در شمالی است که از جانب ارگ حمایت میشود و مسائل قومی را در شمالی نیز دامن میزند.