-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ تیر ۲۹, یکشنبه

خطر درشمالی جدی شده می رود

محمد فهیم کوهدامنی
شورای مقاومت وظیفه سنگینی برای دفاع از شمالی به عهده دارد. در یک سال اخیر حملات گروه های تروریستی بالای اماکن دولتی در نقاط مختلف کوهدامن زیاد شده و دشمن میخواهد از دو آدرس( طالب و داعش) در میان مردم ما سرباز گیری کند.
۱- طالبان:  طالبان  با تکیه بر رابطه های قبلی و پیوندهای قومی در چندین منطقه مشخص فعالیت دارد و حتی تلاش دارند که بعضی روستاها را در کنترول شان بگیرند.
۲-داعش: این گروه در میان جوانان و افراد ناراضی از دولت و احزاب سیاسی سرباز گیری میکند و بستر فعالیت شان نیز به کدام محل خاص مختص نمی شود؛ بلکه در نقاط مختلف فعالیت دارند و جوانان احساساتی تاجیک و پشتون را جذب نموده اند.
برای جلوگیری از گسترش فعالیت های هردو گروه پیشنهاد میکنم که جلسه بزرگ شورای مقاومت در شمالی برگزار شود و مردم فیصله کنند که:
۱- اگر در هر قریه افراد طالب و یا داعش پیدا شد  باید متنفذین آن محل  به نهادهای مربوطه  هرچه عاجل گزارش دهند تا جلو شان گرفته شود، در غیر آن اگر بالای قریه شان حمله صورت گرفت، همه مسولیت متوجه کسانی است که گزارش ندادند.
۲- اگر فرزند و یا برادر کسی به این گروه ها پیوسته و یا می پیوندد خانواده شان باید موضوع را به اعضای شورای مقاومت در میان بگذارد، در غیر آن از جانب کمیته مربوطه شورا  نرخ زمین و خانه فرد تعین شود و مردم محل جایدادش را خریداری نموده و خودش را از محل تبعید کنند.
۳- از وزارت معارف جدی خواسته شود تا تمام مدارس دینی را ثبت و راجستر کند، به مدرسین شان حقوق ماهوار بدهند، نصاب درسی شان را نظارت نمآیند که مبادا بعضی از این مدارس توسط اجانب تمویل گردد و طلاب آن را با اندیشه های تروریستی تربیت نمآیند.
۴- به همین‌ترتیب  همه مساجد از جانب ریاست مساجد ثبت و راجستر گردد و به ملاامام ها معاش حواله شود و امام مساجد به مشوره کمیته امور  دینی گرفته شود تا مبادا بعضی از مخربین و اعضای گروه های تروریستی  در لباس ملا  از منبر مساجد ما  بنفع دشمن فعالیت نکنند.
۵- برای روشن شدن اذهان مردم  به ویژه  جوانان از خطر گروه های تروریستی  باید کمپاین گسترده آگاهی دهی  شروع شود.
به خاطر عملی شدن موارد یادشده نیاز است که دولت همکاری کند، در صورت عدم همکاری دولت  با شورای مقاومت برای تامین امنیت در کوهدامن  مسوولیت عواقب بعدی  بدوش مسولین حکومتی است ولی مردم هم باید دست به کار شوند و به خاطر مقابله با تروریست ها  راه های دیگر  را انتخاب کنند.
جوانان آگاه و تحصیلکرده ما باید بیشتر از دیگران فعال شوند و نگذارند که دشمن این خطه مرد خیز را در کنترول خودش بگیرد، جدا از هرگونه تفاوت های دیدگاهی  آغوش ما برای همکاری با همه جوانان باز است تا در میدان عمل ثابت کنند که علیه گروههای تروریستی  مبارزه میکنند.