-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۲۰, دوشنبه

عاید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دالری حامد کرزی از لویه جرگه کابللویه جرگه قلابی چه گونه بر مردم غالب شد؟

حامد کرزی در واپسین لحظات پایانی لویه جرگه از دکترحمدالله محب درخواست کرد که به عنوان سیاستگر جوان کمرش را برای انتخابات بعدی بسته کند. دو جریان سیاسی- حزب اسلامی و جمیعت اسلامی شاخه صلاح الدین ربانی از صحنه ناپدیدار بودند و اصلاْ قصد اخلال جرگه را نداشتند.
اکثریت قاطع حضار درجمع ۳۴۰۰ نفری، کارکنان دولت و رابطین آن ها بودند. مآموران جرگه دولتی سه دستور را درمیزهای کمیته های مستقیم عملی کردند.
- امریکا خواستار فیصله جرگه به رهایی طالبان است.
- دولت به همین سبب جرگه برگزار کرده تا تصویب شود.
- دولت اعضای همین جرگه را برای همیشه به حیث اعضای جرگه انتخاب کرده است. 
مورد آخری، تطمیع شرکت کننده ها بود. درین تجمع سفرخرجی و امتیاز همچو امری لازمی درنظر گرفته شده بود.

اصل ماجرا چه گونه بود؟

قبل از شروع اجماع جرگه، اقامتگاه حامد کرزی، تبدیل به کانون شلوغ مخالفان اشرف غنی شده بود که برای ارگ نشینان اسباب تشویش به حساب می آمد. اشرف غنی تصمیم عاجل به معامله با کرزی گرفت تا کاروان دروغین جرگه منزل به منزل به خیر بگذرد. 
بهای معامله اشرف غنی و کرزی افزون بر مخارج ۳۳۰ میلیون افغانی برپایی جرگه، پرداخت ویژه یک میلیون و ۲۰۰هزار دالر اضافی از بودجۀ کم شیمۀ دولت به حامد کرزی بود. این پرداخت بسنده نبود؛ از زمان معرفی محمود کرزی به کابینه دولت، تقریباً مخارج یازده ماهه دفتر کرزی که از سوی غنی معوق شده بود، مجدداً تأدیه گردیده است. 
هم اکنون چندین دستگاه موتر زرهی و مودل جدید دراختیار کریم خرم، دکترسپنتا، ضرار احمد مقبل و وحیدشهرانی قرار دارد. 
حقوق چند هزار دالری ذوات نامبرده به شمول شهزاده مسعود، جبار تقوی و قاضی گل رحمن که از زمان بروز تنش بین غنی و کرزی قطع شده بود، دوباره جاری شده است. لاتری پیروزی جدید کرزی و شرکاء از برکت دکترحمدالله محب و معصوم استانکزی حاصل آمد که به کشاکش ها مؤقتاً خاتمه داده است. 
از همین رو، طبیعی بود که واژه مصلحت ملی بر زبان کرزی شگوفا شده و میل سفر مزار به سرش بزند.
اتفاق معنا داری دیگری در روز پایان جرگه هنگام خروج حامد از تالاراتفاق افتاد. حامد کرزی به حمدالله محب چنین پند و اندرز داد:
وطن به سیاستمدار های جوان مثل خودت بیش از هروقت دیگر نیاز اشد دارد. از تو توقع می رود که کمر خود را برای نامزدی ریاست جمهوری در انتخابات پنج سال بعد بسته کنی! برو پناهت به خدا...