-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۱۱, شنبه

جنگ درسپین بولدک از خاک افغانستان سازماندهی شده بود

گزارش می رسد که درگیری بین نیروهای پاکستانی و مردم محلی در سپین بولدک که درعقب ورودی سرحد تجمع کرده بودند، به وسیله نیروهایی از داخل خاک افغانستان سازماندهی و تحریک شده بود. ده ها تن از خاک افغانستان به محل استقرار پوسته های پاکستان و تأسیسات مرزی آن ها حمله کرده و بخش هایی از دیوار مرزی را که نیروهای پاکستانی از آن حفاظت می کردند، تخریب کرده بودند. نیروهای پاکستان با شلیک توپ های سنگین به صفوف مردم و خانه های همجوار به آن پاسخ داده اند.
محمود قریشی وزیر خارج پاکستان اظهار داشت که حادثه ای که نباید پیش می آمد، درآن جا پیش آمده است.