-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۱۳, دوشنبه

خلع سلاح اندراب هیچ امکان ندارد

شماری از ناظران احتمال داده اند که دولت، خلع سلاح مردم اندراب را تحت بررسی دارد. 
درحالی که مردم به نبرد های سرنوشت ساز با دشمن اصلی ( طالبان) دو باره آماده گی می گیرند، طرح خلع اندراب، یک طرح طالبانی و بخشی ازپروژۀ شکست خوردۀ خلیلزاد است.
اندراب حتی در وضعیت عادی قابل خلع اسلحه نیست. حال آن که اندراب ها با چندین جبهه طالبان همسایه و هم مرز اند. هوش وفراست از بهرصیانت نفس به رزم آوران اندرابی نهیب می زند که همیشه مسلح و آمادۀ دفاع از حق زنده گی، خانواده و سرزمین خویش باشند.
الحاصل، زورگیری اسلحه از مردم اندراب آن هم دراوج آمد آمد طالبان، به یک شوخی شبیه است. اندراب درجنگ پخته وآزموده شده و برای اثبات هستی خویش، چهل سال تجربه جنگی دارد.