-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۳, دوشنبه

عملیات ناکام قطعات ملیشه بر پنجشیر

نقشه و تصمیم حمله به استجازه اشرف غنی، از سوی امرالله صالح بدون اطلاع اداره امنیت ملی پنجشیر مطرح و اجرا گردید که به ناکامی انجامید.

منبع همکار از داخل پنجشیر به گزارشنامه افغانستان اطلاع داد که بالاثر تصمیم غنی – امرالله، عملیات نا موفق شبانگاهی به هدف گرفتاری کرام الدین کرام از طریق هوا و زمین بالای روستای سنگانه در نزدیکی آرامگاه شادروان مسعود صورت گرفته است. 

واحد های ویژۀ ملیشه ملبس با یونیفورم قطعات خاص از طریق چرخبال به سنگانه پیاده شده بود اما غافل از آن که کرام الدین درخانه اش حضور نداشت بلکه دریکی از ییلاق های دوردست مخفی شده بود. علت محاسبه اشتباه آن بوده که امرالله صالح نقشه عملیات را خودش طرح کرده و ( قرار گزارش تائید ناشده) خودش فرماندهی کرده بود. ادارۀ امنیت ملی پنجشیر اصلاً از ماجرا مطلع نشده بود؛ بلکه شماری از اعضای وابسته به روند سبز، ظاهراً ساعات حضور کرام در خانه اش را تثبیت کرده و معلومات را از طریق عزم الدین میرزایی رئیس شورای ولایتی دراختیار امرالله صالح قرار داده بودند.

گزارش مشعر است که ساکنان پنجشیر نسبت به این عملیات تحریک آمیز که چند زخمی برجا نهاده به شدت خشمگین شده اند. آن ها اعلام کرده اند که به هیچ وجه حامی و مدافع کرام الدین نیستند؛ مبارزه حکومت علیه فساد پیشه گان و خائنان امری معقول است؛ اما عملیات اصلی باید از داخل ارگ آغاز شود.

 امرالله صالح زمانی بر تصمیم براعزام قوا به پنجشیر ذوق زده شده بود که به هنگام مهمانی اشرف غنی درخانه اش، سران دولتی شمالی به رسم حرمت به مهمان، به رئیس جمهور نوید داده بودند که نشانی مخفیگاه زمری پیکان را پیدا کرده اند و به منظور تأمین صلح و سلم در منطقه، آن را دراختیار دولت قرار می دهند.

قطعات ملیشه، جنرال زمری پیکان را درحالی گرفتار کردند که در چند صد متری شان خط جنگی طالبان همراه با بیرق سفید درچشم انداز شان قرار داشت. 

دولت درتلاش صافکاری بستر و مسیر برای طالبان درپهندشت شمالی است. اکنون درنظر است تا قوماندان لطف الله شکردره به فرماندهی پلیس پایتخت برگزیده شود و سپس زمینه را برای او در گرفتاری امان الله گذر و جان احمد حقجو مساعد کنند تا به وسیله یک شمالی وال گرفتار شود.