-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۱۶, پنجشنبه

دستوردکترعبدالله: هیچ گپ منفی به ضد طالبان نگوئید!

دو منبع وابسته به شورای مصالحه به رهبری دکترعبدالله به گزارشنامه افغانستان اطلاع دادند که به تمام کارکنان شورای مصالحه هدایت داده شده است که از گفتن سخن منفی یا نوشتن متن نیش دار علیه گروه طالبان پرهیز کنند.

خبرمی رساند که مجیب رحیمی دستیار دم دستی عبدالله این موضوع را به همه کارکنان شورای مصالحه ابلاغ کرده است.

درگزارش آمده است که شماری از عناصر ضد طالب وداعش درشورای مصالحه با این دستور تازه به مخالفت برخاسته اند. 
گفتنی است که شماری زیادی از افراد مطرح وچیزفهم از سر ناگزیری و گمشده گی زعامت، پای درکفش عبدالله کردند؛ اکنون اکثریت آنان احساس می کنند که کم کم به صورت شان خون پاشیده می شود.
امکان تنش و رسوایی درلویه جرگه متصور است.