-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۱۳, دوشنبه

آقای ازبکستان، لطفاً جدی نگیر!

علی سمیع

امیدوارم همسایه های شمالی ما، مخصوصاً ازبکستان و ترکمنستان حرف های فرد شماره یک ارگ را در مورد احداث و اعمار چهار بند برق در سمنگان و اقدامات چنینی در دیگر ولایات شمالی، جدی نگیرند و در جواب به این گفته ها، هیچ اقدامی بر علیه ما ننمایند و برق صادراتی خود را همچو تاجکستان بر ما قطع نکنند! 
در اصل، ما هیچ برنامه یی برای بند برق سازي در شمال کشور نداریم. به عنوان مثال می خواهم یادآور شوم که کار ساخت و ساز بند برق در منطقهٔ شورابک سمنگان که سالها قبل با یک شرکت روسی قرارداد شده بود را حدود دو یا سه سال پیش با صد چَل و نَیرگ و بهانه متوقف، قرارداد اش را لغوه و بودجه اش را گُم و دور نمودیم. 
چیزی که دیروز گفته شده است، حتی در گفتار هم تکرار شدنی نیست، عمل اش را که در جایش بگزارید. باز هم تکرار و تأکید می کنم که اصلاً قابل تشویش نیست. در این باره حتی جُرم زبان برایتان می دهم. هر قدر آبی که داریم، تا آینده های دور قربان تان می باشد و هرقدر برقی که شما دارید تا آینده های دور ما خریدار و محتاج اش هستیم!