-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۲۲, چهارشنبه

غنی رفتنی است و مذاکرات بین الافغانی هم یک خواب است

تا این جای کار، امریکا و پاکستان حاضر به دادن امتیاز به تیم اشرف غنی نشده اند. معنای این وقایع چه است؟
باران نفرت علیه غنی در شبکه های اجتماعی و تلویزیون های مرتبط به سفارت امریکا درکابل در روزهای آینده به رگبار پیوسته بدل می شود. با شروع نمایش مذاکرات بین الافغانی، اشرف غنی خواهی نخواهی برفرآیند کار ها دست اندازی کرده و دکترعبدالله نیز به تحریک خلیلزاد و مفاهمه با هیأت طالبان، سعی خواهد کرد که غنی را به حاشیه رانده و علی الظاهرجای پای خودش را در مذاکرات بعدی تعیین کند.
با این حال تجربه جنگ افغانستان در مقاطع مختلف، درجریان گذار از یک مرحله به مرحله دیگر به ما می آموزاند که ممکن است یک عامل سوم ناگهان وارد میدان شده و حتی در آستانه برگزاری انتخابات امریکا در ماه نوامبر، پروسه را گدود کرده و هرآنچه را که خلیلزاد رشته، پنبه کند.
اسکان محور یک دست طالبان شامل قطر، کویته، مشهد و زاهدان در ارگ کابل، از خواب های بی تعبیر است. طالب یک نیروی سیاسی نیست؛ بخشی از واحد های مسلح برون مرزی پاکستان و اکنون مرتبط به بلک واتر امریکا است.