-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۱۳, دوشنبه

اینه وضعیت جنگ و پلان گذاری علیه دشمن

دعای رییس جدید محبس ولایت ننگرهار

خدایا، به حق مهترلام بابا چشم تروریست‌ها را کور بگردان تا نقشه محبس را که پست سر بنده نصب شده نبینند.

خدایا، به حق بابا کیدانی ولی آن نقاط سرخ را که ورودی محبس و ساحات آسیب‌پذیر را نمایان می‌کند از آفات و بلیات پنهان نما.

خدایا، به حق شاه دوشمشیره ولی چهره مملو از حماقت من و آن عکس بالایی را در چشم دشمن به چهره‌ انسان‌های متفکر و عاقل تغییر بده.

آمین

موسى ظفر