-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۱۵, چهارشنبه

طالبان وابسته به انور اوریاخیل یک دختر را به قتل رسانیدند

خبر می رسد که شام روز سه شنبه سوم اگست  دسته ای از نفرات مسلح طالبان که توسط انور اوریاخیل حمایت میشوند بالای خانه یک تن از اهالی تاجک تبار قریه داوودزی حمله کرده و دختر ۲۱ ساله خانواده را به ضرب گلوله کشته اند.
منبع محلی می گوید که دختر کشته شده دریک سری از فعالیت ها به هدف رشد ظرفیت زنان درشمال کابل سهیم بود.

درخبر آمده است که تا کنون هیچ نهاد دولتی برای رسیده گی به ماجرا و بازداشت آدم کشان و انگیزنده گان آنان وارد منطقه نشده اند. 

منبع میگوید که در همه این قریه  فقط همین یک خانواده  تاجک زنده گی دارد که حضور شان برای طالب ها قابل قبول نبود و تصور میشد که شاید فعالیت های طالبان را به دولت گزارش میدهند، به همین خاطر  دختر جوان را به قتل رساندند و به خانواده شان اخطار داده شده که منطقه را ترک  کنند.