-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۶, پنجشنبه

دستیار خلیلزاد از «غُندی خیر» مصالحه خیالی، به چکر پروان رفت

عبدالولی نیازی نوشت: داکترعبدالله ۳ روزبعد از حادثه بادست خالي، براي گرفتن عکس های فیسبوکی به پروان رفت.