-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۱۹, یکشنبه

این است فرجام دیوانه گی های اشرف غنی

این لویه جرگه برای تیم ارگ بسیار تلخ و پر از خفت و احساس ذلالت بود. گروه بی تجربه اطرافیان اشرف غنی، سرانجام قربانی جنگ قومی شش ساله برعلیه دیگر اقوام شدند که یک تنه، مستمر و عاقبت نه اندیشانۀ ادامه یافت. درحال حاضر غنی مثل گدی پران آزاد شده است که یا درشاخه درختی گیرمی کند؛ یا درچنگال کودکان تکه پاره می شود و یا ازفرط باران زده گی، می شارد. هیچ چانسی نیست که فردی این گدی پران را بگیرد و دو باره به هوا کند.