-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۱۷, جمعه

محمد جواد رحیمی: غنی، بی هوده گی خود را به نام جرگه پوشش می دهد


چرا اکثریت قاطع مردم درداخل وخارج، جرگه بازی را خطای سیاسی و زمینه ای برای تاراج بودجه می دانند؟

این که لویه جرگه برگزار شود یا نشود، ۴۰۰ زندانی باقیمانده رها می گردد. رهایی آنها میان طالبان و آمریکایان زمانی فیصله و نهایی گردید که اشرف غنی نه تنها از جزییات مذاکرات قطر آگاهی نداشت بلکه رهایی انس حقانی را نیز برای خودش خط سرخ تعین کرده بود. بعد از امضای توافق نامه سیاسی میان طالبان و آمریکایان، خط سرخ آقای غنی به خط زرد مبدل شد و ضمن رهایی انس حقانی، هزاران زندانی دیگر نیز رها گردید.
 حالا، آقای غنی با آنکه می داند که مخالفت و موافقت او و حامیان او با رهایی ۴۰۰ زندانی کوچکترین تاثیر ندارد، از یکطرف به بهانه مشوره با ملت، می خواهد ۳۳۰ میلیون افغانی را از بودیجه ملی کشور تاراج نماید و از طرف دیگر، می خواهد بار مسؤلیت را به عهده ملت بگذارد و شکست، ناتوانی و بیخردی سیاسی اش را نیز پوشش دهد. 
فقدان عقلانیت سیاسی، نفاق افگنی و بهره گیری سیاسی و شخصی آقای غنی از امکانات و نهادهای دولتی، هم ملت و مملکت را متضرر نموده و هم روند صلح کشور را با چالش های جدی مواجه کرده است. در این خیانت های ملی، آقای غنی تنها نیست بلکه عبدالله و سایر سهام داران حکومتی نیز شامل اند که روزی هر کدام آنها به میز محاکمه کشانده خواهند شد و در برابر ملت و قانون پاسخ خواهند داد.