-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۱۰, دوشنبه

برداشت بسیار دقیق و موشگافانه احمد شاه مسعود از «جلالت مأب!» عبدالله عبدالله 
به درد آمریت و رهبری نمی خورد؛ ولی سکرتر و هم آهنگ کننده خوب است.