-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۲۴, جمعه

گفتار سهیل شاهین و همزمان سفر مارشال دوستم به ترکیه

 سهیل شاهین طالب دوحه نشین، موضع آن گروه را دررابطه به موقف مارشال دوستم مشخص کرد. دوستم در روز گرامی داشت از رتبه مارشالی خویش هشدار داده بود که دشمن حاضر به قبول واقعیات نیست و سرشت و رفتارش دگرگون نشده است. او گفته بود، مذاکرات صلح بی نتیجه است. مارشال چرا چنین با قوت و طمانینه اندرین باره سخن می گفت؟
دو حادثه به ظاهر متفاوت اما هموند رخ داد: خط ونشان سهیل شاهین و استقبال رسمی از مارشال دوستم دردرگاه رجب طیب اردوغان.
مارشال دوستم ارکان عمده رهبری جنگ و مقاومت ملی علیه طالبان و پاکستان خواهد بود. مردم درین روزها فوق العاده قهار و خشمگین اند. گویا همه چیز را به طالبان تحویل داده اند و ارگان های دولت خود به خود به استقبال ازتروریزم پیش رانش می شوند. سرقافله این پیش رانش، دکترعبدالله است. چی طنز تلخ تاریخیی!!