-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۲۶, یکشنبه

مقاومت ملی دوم از تجربه چهار جنگ گذشته بهره مند است

مقاومت دوم، مزیت ها و فرصت ها!
نگاشتۀ شمس الدین حامدچنانچه در نوشته های قبلی برتری، امتیازات و تفاوت های مقاومت اول به رهبری قهرمان ملی افغانستان شهید احمد شاه "مسعود" (رح) مختصرن توضیح داده شد و از دشواری های مقاومت دوم نیز گفته شد و حال به مزیت ها و فرصت های مقاومت دوم به اختصار اشاره می شود:

۱- نیروهای مقاومت ملی اول تحت رهبری قهرمان ملی از نظر نیروی بشری به دلیل جغرافیای محدودش دچار مشکلات جدی بود. حال آن که مقاومت دوم می تواند از جغرافیای وسیع سرباز گیری کند.

۲- نیروهای مقاومت ملی اول به دلیل سه جنگ طولانی دچار فرسایش شده و توان جنگی آنان به تحلیل رفته بود. در حالی که مقاومت دوم می تواند نیروهای تازه نفس را در اختیار داشته باشد.

۳- مقاومت ملی اول از نظر نیروی تحصیل یافته به کمبود جدی مواجه بود و از این ناحیه رنج می برد؛ اما  مقاومت دوم به این معضل گرفتار نخواهد بود.

۴- مقاومت دوم تجارب چهار جنگ را در اختیار دارد. هم جنگ چریکی و هم جنگ های منظم. در واقع تجارب جنگی شرق و غرب در اختیار آن هاست در حالی که مقاومت اول این فرصت و امکانات را در اختیار نداشت.

۵- در مقاومت دوم سلاح های متنوع برای جنگ در بازارها وجود دارد. سلاح های شرق و غرب. اما در مقاومت اول فقط به سلاح های روسی دست رسی داشت.
۶- مقاومت دوم برای بسیج مردم ابزارهای همگانی رایگان را در اختیار دارند و هر شهروند کشور از صفحات اجتماعی بر خور دار است و کار را برای مقاومت دوم آسان ساخته است. مقاومت ملی اول از این نعمت محروم بود و به سختی صدایش شنیده می شد.
۷- مقاومت دوم به قدر کافی نیروی متخصص سیاسی را در سراسر دنیا در اختیار دارد و به سادگی می تواند با برنامۀ هدف مند صدای مقاومت را بازتاب و در مراکز تصمیم گیری غرب تاثیر بگذارد.
حال آن که مقاومت اول از این مزیت محروم بود.

۸- مقاومت ملی دوم، همکاری و همیاری اقوام مظلوم افغانستان در دو دهه ی اخیر در اختیار دارد و این مسله فضای اعتماد میان اعضای جبهه را تقویت خواهد کرد. در حالی که مقاومت ملی اول بنابر جنگ های تحمیلی از عدم اعتماد اعضا در رنج بود.

۹- در مقاومت ملی اول پاکستان در افغانستان بنا بر نفوذ فوق العاده اش در دوران جهاد حرف اول را می زد و کشوری بی رقیب در افغانستان و بر خوردار از حمایت مستقیم و غیر مستقیم غرب بود. اکنون وضعیت کاملن دگر گون شده است. پاکستان دیگر آن حمایت گذشتۀ غرب را ندارد و حالا ما طالبان روسی، طالبان ایرانی را داریم و روسیه در صحنه ی بین المللی حضوری موثر و تعین کننده دارد.
مقاومت دوم مزیت ها و فرصت های زیادی در اختیار خواهد داشت و می تواند به عنوان یک بازیگر مقتدر پا به عرصه ی سیاست افغانستان بگذارد.
جمعی از دوستان دلسوز شب و ‌روز بر سر ایجاد مقاومت دوم کار دارند و به خواست و استعانت خدای بزرگ به فصل یاس و نا امیدی ها نقطه ی پایان خواهیم گذاشت.