-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۲۳, پنجشنبه

نقش مخرب عبدالله در پروسه جاری

اختلاف بین غنی و عبدالله بر سر رهایی تروریستان تشدید شده است. به زودی راز های تازه ای در مطبوعات فاش خواهد شد.
نحوۀ اطلاع رسانی دولت از جنگ و درگیری ها ازین پس، تحریک آمیز می شود تا مردم از نظر ذهنی برعلیه طالبان در هر منطقه ای که قرار دارند، قیام کنند؛ نوعی بسیج مردمی و پیشبرد جنگ وگریز بی پایان.
اکنون سوال این است که طالبان دربرابر پرسش رهایی هزاران منسوب اردو و پلیس چه جوابی دارند؟ اصول جنگی آن ها کشتن فوری اسیران بوده است؛ زیرا زیر ضربات قوای دولتی و خارجی، نمی توانستند اسیران را از یک منطقه به ناحیه دیگری منتقل کنند. مشکل طالبان، نداشتن محل نگهداری اسیران بود و چون هیچ امیدی به پیروزی نداشتند، همه را یکسره می کشتند.