-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۲۳, پنجشنبه

نشانه های پیش هنگام شکست پروژۀ صلح خلیلزاد – پاکستان

دیشب، انتظار خادم عضو شورای امنیت ملی درگفت و گو با شبکه طلوع نیوز یک مبحث دیگری را در برابر طالبان گشود که بسیار جدی و نشانه یی از ناچل شدن کمپاین واگذاری گام به گام قدرت به گروه طالبان است.
انتظار خادم گفت که دولت تا کنون ۴۰۰ نفر از طالبان را رها نکرده است.
خادم درعوض اظهار داشت که ما ۴۶۰۰ تن از اعضای طالبان را از روی فهرستی که از دوحه ارسال شده بود، رها کردیم. ما هم فهرستی از اسیران نیروهای امنیتی را به طالبان سپرده ایم تا از بند رها شوند؛ اما آن ها تا کنون اسیران دولت را رها نکرده اند.
به نظر می رسد که بندش سختی به میان آمده است. طالبان عادتاً همه نیروهای امنیتی را که گروه گروه به اسارت کشیده بودند، دمادم پس از شکنجه های مدهش تیرباران کرده اند و اصلاً اسیر نظامی دراختیار ندارند که رها کنند.
علی رغم انتقادان فراوان از اشرف غنی، این بازی جدید، طالبان را دروضعیتی رسوا آمیزی قرار می دهد. طالب با کشتن همه اسیران دولت، اکنون با افکار عمومی مردم، نیروهای امنیتی، استدلال غیرقابل تکذیب و چالش غالب رو به رو اند.
از سوی دیگر گزارشنامه افغانستان به اطلاعاتی دست یافته است که نشان می دهد هیأت مذاکره کننده دولت با وصف آن که نا متجانس، ظاهرآً بی برنامه، معامله گر یا مسامحه درنظر می آیند؛ اما قاطعیت و ذهنیت مقابله همه گیر با طرف طالب در بین هیأت مذاکره کننده بسیار برجسته و صریح است و بعید است پای کوبی طالبان و پاچه خواران آن ها در داخل نظام و بیرون از نظام همچنان گرم باقی بماند.
با توجه به همین امر، علی رغم ذوق زده گی یک گروه از معامله گران خائن، سکوت معنا داری در اردوگاه ضد طالبان حاکم است که بعد از یک یا دو دور مذاکرات اولیه به نحوی شکسته خواهد شد. درکُل، کاروان پروژۀ خلیلزاد و پاکستان در نیمه راه شکسته و متلاشی خواهد شد.