-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۲۵, شنبه

امریکا چرا درافغانستان از روسیه شاکی است؟

هشدار مایک پمپئو به ایران و مسکو به ارتباط کمک به طالبان، ارزش تبلیغاتی و گذرا برای ادارۀ ترمپ دارد. تنها روسیه و ایران به طالبان جنگ ابزار و پول نمی دهند؛ مهم ترین شرکای امریکا در حوزۀ خلیج به گرداندن آسیاب خون درافغانستان دست اندرکار بوده اند.

حالا که درچهارچوب یک پروژۀ مقطعی جدید، امریکا خود با طالبان پیمان اتحاد بسته، هزاران تروریست را با فشار از زندان رها کرده و قدم به قدم پلان جا به جا سازی طالبان در ارگ کابل را دارد؛ از روسیه چه شکایت دارد؟! طالبان کشتن سربازان امریکا و ناتو را متوقف کرده و به تباهی افغانستان تمرکز کرده اند.
این اخطار احتمالاً ریشه دیگری دارد. روس ها خواستار تقسیم امتیاز مواد مخدر افغانستان و ایران خواستار تقسیم قدرت است و امریکا حاضر به دادن امتیاز نیست. بزنس طالبان بسیار قوی شده و قدرت های رقیب امریکا، با دست طالبان به سوی آن ها شلیک کرده می توانند. فعلاً طالب ماشه را نمی کشد؛ اما با سبوتاژ این روند، که امری حتمی است، اوضاعی رونما خواهد شد که جنگ همه علیه همه تا مدتی مدید رقم می خورد. 
مردم افغانستان با طالب می جنگند؛ نیازی به اشرف غنی و مدعیان دروغین ضد طالبی احساس نمی شود.