-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۱۹, یکشنبه

پلان مستقرسازی طالبان دراندراب/ قشون کشی به پنجشیر

رخنه و نفوذ برخی نفرات داعش وطالبان درپنجشیر آغاز شده است.اطلاع امنیتی به گزارشنامه افغانستان مشعر است که ارگ با آوردن تغییر دراستراتیژی خویش، برنامه دارد تا منطقه راهبردی اندراب را توسط مسعود اندرابی خلع سلاح کند. 
هدف اصلی نقشه، نفوذ دادن شبکه های تروریستی داعش و طالب به داخل وادی پنجشیر است. برای تقرب به این هدف، ایجاد قرارگاه های امن برای داعش وطالب دراندراب درنظر گرفته شده است. این پلات فرم ظرف ۱۹ سال اخیر با شکست رو به رو بوده است. اکنون درآستانه تحویل دهی قدرت به طالبان، فلج کردن بسترهای مقاومت علیه طالب در نزدیکی کابل شامل پلان است.
شاخص های تغییر استراتیژی آن است که از طریق  بغلان، ولسوالی اندراب، تگاب و نجراب، ولایت لغمان و نورستان  و کرام و  منجان بدخشان برای مفرزه های طالبان راه باز کنند تا وضعیت برای سلطه بر پنجشیر به مرور فراهم آید. 
پیش بینی قوای خارجی و متحدان طالب درداخل دولت این است که بعد از ورود هزاران طالب مسلح به کابل، مناطق پیشگفته مایه تشویش و نقطه خطر برای طالبان خواهند بود.
گزارشنامه افغانستان قبلا از نقشه جهاد در پنجشیر به اثر پویایی های جدی محمد حنیف اتمر در ماه سرطان خبرداده بود که یک شخصیت پنجشیری به همیاری جنرال بهروز در بارۀ ایجاد وضع الجیش جدید در پنجشیر مشورت هایی انجام داده بود.
بر اساس ملحوظات جدید، پنجشیر تحت هیچ شرطی نباید دو باره به سنگرگاه مقاومت سیاسی مبدل گردد. از همین اکنون کار بالای همه مسیرهای منتهی به پنجشیر درجریان است و یک مسیرعمده، همانا شهرستان اندراب است تا مفرزه های بزرگ طالبان باید درآن جا مستقر گردند تا زمینه به رخنه بالای کتل خاواک و پنجشیر فراهم شود.
گزارشنامه افغانستان اطلاع یافته است که همزمان، جاده کشی های مرموز به سوی پنجشیر از سوی یک موسسه خارجی تحت نام فعالیت های ماین روبی تشدید یافته است. جاده سازی ها کوتاه ترین مسیرهای دخول دسته جات مسلح به داخل پنجشیر به شمار می رود. درکل، پلان ضربه زنی غافلگیرانه به پنجشیر به وسیله طالبان و هسته فعالین آنان در ارگ در دستور کار قرار دارد.
خطر نقد این است که شماری از جوانان درپنجشیر نیز به داعش و طالبان روابطی برقرار کرده اند و یک نیمچه ملا در دره و دیگری در آستانه کلان مستقیم با داعش کار می کنند. این درحالی است که اخیراً یک گروه ازطالبان وداعش نیز که از زندان رها شده اند، درپنجشیر پراگنده گشته اند.