-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۳۰, پنجشنبه

هیله نجیب: روایت طالبان امروز ، همان روایت مجاهدین دیروز است

هیله نجیب، دختر دکترنجیب الله آخرین رئیس جمهور وابسته به حزب دموکراتیک خلق افغانستان ( بعداً وطن) درگفت وگو با یک رسانه هندی، ( NPR) پاکستان را متهم کرده است که پاکستان درقتل پدرش دخیل بوده و زمینه را برای حذف فزیکی دکترنجیب الله فراهم کرده بود. حتی منابع امریکایی از جمله پیترتامسن درکتاب درین باره مطالبی نوشته است. وی چه گونه ازین امرآگاه شده است؟
 وی خواستار تحقیقات گسترده در ارتباط به کشف اسرار مرگ دکترنجیب و دخالت پاکستان شده است.
به گفته او، مادرم به تاریخ 13 ماه می 2020  از سازمان ملل و دولت افغانستان خواسته است که تحقیقات رسمی دررابطه به معرفی عوامل کشتن پدرم انجام دهند؛ اما متأسفانه هیچ پاسخی درخور نگرفته ایم. جامعه جهانی باید پاسخ دهد که چه گونه رئیس جمهور یک کشور در روز روشن کشته می شود اما هیچ تحقیقاتی صورت نمی گیرد؟
این یک بحث مهم است زیرا صلح بدون کشف حقایق و تأمین عدالت برقرار شدنی نیست.
هیله نجیب بدین باور است که وضعیت کنونی شبیه به زمانی است که پدرش دکترنجیب الله مشی مصالحه ملی را اعلام کرده بود. مجاهدین همانند طالبان امروز، قرائت خاص خود را ارائه می داشتند؛ از جمله این که دولت نامشروع است و نهاد های امنیتی و دفاعی باید منحل شوند.
هیله می افزاید:
گروه های مجاهدین عین مسایل را در برابر پدرم مطرح می کردند. ما در واقع با روایات و نگرش های سیاسی کاملاْ مشابه و تکراری رو به رو هستیم. باید هشیاری را پیشه کرد تا نباید آینده افغانستان تکرار همان دوره را تجربه کند. به طالبان نمی توان اعتماد کرد؛ آن ها هرآن چه را که از زمان آغاز فرآیند صلح گفته اند، برضد آن عمل کرده اند.