-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۱۸, شنبه

عبدالله مطلق بخشی از پالیسی طالبان است

دکترعبدالله می گوید که فیصله حاضران درلویه جرگه به مرگ و زنده گی افغانستان رابطه دارد!
واقعاْ؟!
این گونه حرف زدن، دقیقاْ پیش خرید کردن تسلیمی محض به طالبان است. اگر از رُخ دیگر به گفتارش نگاه کنیم، درکمال تعجب درمی یابیم که این سخن قطعاً معادل سخن رهبران طالبان است. پس عبدالله از همین حالا بخشی از پالیسی غالب آمدۀ طالبان به شمار می رود. من هرچه فکر کردم، معنا و تعبیر دیگری برآن نیافتم.