-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۶, پنجشنبه

نقشه حذف فزیکی جنرال پیکان در زندان پلچرخی


خبر می رسد که شبکه حمدالله محب در شورای امنیت ملی به همکاری افرادی که در دستگیری جنرال زمری پیکان دخیل بودند، طرح حذف فزیکی جنرال زمری پیکان را در داخل سلول زندان پلچرخی آماده کرده اند.

آن ها  افرادی را زیرکار گرفته اند تا پس از راه اندازی یک منازعه ساخته گی بین زندانیان، زمری پیکان از سوی افراد گماشته شده درداخل زندان از زنده گی ساقط شود.

درخبرآمده است که نقشه و پیشنهاد طرح کشتن زمری پیکان از سوی برخی رقبای محلی وی درشمالی پیشنهاد شده است. در دستگیری پیکان، نخبه گان قراردادی عضو تیم حاکم نقش بارزی ایفا کردند و آن ها از احتمال رهایی و نجات جنرال پیکان واهمه دارند.
جنرال پیکان از جمله نظامیان ضد طالب است که هیچ گاه همانند دیگر نخبه گان پول خور شمالی به هیچ معامله ای که پای طالبان را به شمالی باز کند؛ تن در نداده است. او به جنگ بی رحمانه علیه تروریزم شهره است.