-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۳۱, جمعه

استقلال مبارک باد؟


محسن رزمجو

ما آرد ازبکستانی را
همراه برنج هندوستانی
سر گاز ایرانی
در داش چینانی
و در دیگ پاکستانی پخته اش میکنیم
باز در ظروف فرانسوی
سر قالین های ترکی
و در روشنی برق تاجیکستان آنهم (اگر برق باشد) نوش جانش میکنیم.
و باز در تیلفون گلکسی ساخت مارک زوکربرگ در اپلیکیشن آمریکایی در فیسبوک مینویسیم.
۵۰۰۰ هزار سال تاریخ داریم، استقلال مبارک؟