-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۱۲, یکشنبه

کتاب یادداشت های مرحوم سلیمان لایق باید درکابل چاپ شود

واسع عظیمی

چند دهه  یادداشت نگاریسلیمان لایق از دست شد. حیف او. سروده های او به سوا ـ که جایگاه بلند مرتبه دارد ـ  یاداشت های سیاسی او جایگاه ویژه ی در تاریخ سیاسی ما خواهد داشت. یاداشت های که سوا از خاطره است. ثبت رویداد های روزانه، مستندات بی مانندی است که به تاریخ می افزاید. از نا راستی ها می کاهد. 
اسدالله ارام نخست وزیر و وزیر دربار شاه محمد رضا پهلوی یکی ازچند دولتمردی است، که از تمام وقایع کوچک و یا بزرگ دربار شاه،  یاداشت برداشته است و بعد از مرگ او در دو جلد انتشار یافت. خاطرات آرام جزییات باور نکردنی از تعاملات سیاسی و روابط شخصی شاه را، پرده دری کرد و به تاریخ افزود. 
••
شاعر و و سیاستمدار " سلیمان لایق " نیز در چنددهه زنده گی پر بار خود، روزانه از تمامی وقایع سیاسی که  در برابر چشمان او شکل گرفته  و  نیز اتفاقات روزانه پیرامون خود را یاداشت کرده است. تا انجا که بریده های از آن یاداشت ها را خوانده ام، با زبان شیوا و دقت،  جزییات رویداد ها رقم زده شده است، که نسخه ای قلمی آن نزد" غرزی لایق "فرزند فرهیخته  زنده یاد "لایق" قرار دارد. یاداشت های که بسیاری حوادث سیاسی پنهان  از چشم  ها را، آفتابی خواهد کرد. برپایه گفتار یکی از بلند پایگان حزب دموکراتیک خلق،  در جلسات دفتر سیاسی، آقای لایق همیشه کتابچه های معروف به صد ورقه را روی میز داشت  و از تمامی جزییات گفت و شنود ها، تصامیم و رایزنی های اعضای دفتر سیاسی یاداشت بر میداشت. به توصیه زنده یاد لایق، این یاداشت ها بعد درگذشت او باید به دست نشر سپرده شود. تا انروز. 
•••
"آغاز بی انجام "کتابی است با حجم کوچک و اما خیلی راز گشا که بخشی از یاداشت های زنده لایق است. ظاهرا این  پاره یاداشت ها در استانه فروباشی دولت ریس جمهور نجیب الله به دست کس و یا کسانی می افتد و بعد ها در پیشاور چاپ میگردد. در این کتاب میتوان به پهنا و عمق کار یاداشت برداری زنده لایق میتوان پی بُرد.