-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۹, یکشنبه

حامد کرزی دریک اقدام نا منتظر، از پذیرش عضویت خود در شورای مصالحه پا عقب کشید. این واقعه، وقایع تازه ای را در هفته های آینده در قبال خواهد داشت. 
گزارش هایی وجود دارد که طالبان نیز با حضور وی از گذشته موافق نبوده اند.
کرزی با روسیه و ایران مدام در رابطه و مشوره قرار دارد؛ به همین علت با بقای حکومت کنونی نظر مساعد ندارد. نظرمرسوم درحال حاضر این است که غنی جا خالی کند تا راه برای اعلام یک حکومت عبوری فراهم شود. نفر بعدی ممکن است گلبدین حکمتیار باشد.