-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۱۰, دوشنبه

آغاز فعالیت گلبدین حکمتیار در شمالی علیه دولت


خبر تازه مشعر است که گلبدین حکمتیار به وسیله نفوذی هایش در ولسوالی های مختلف شمالی  تلاش دارد تا جلو خیزش های مردمی را درشمالی سد شود که از طریق شوراهای مردمی  هر ولسوالی به راه می افتد.
آغاز کار حکمتیار از ولسوالی شکردره بود که آمر ولایتی حزب اسلامی (جناح حکمتیار)  به وسیله چندتن از موسفیدان  به حیث رئیس شورای ولسوالی شکردره انتخاب شده است تا این ماموریت ضد دولتی را عهده دارد شود.
ماموریت اصلی  نجیب اسلامیار آمر ولایتی شورای ولایتی حزب اسلامی حکمتیار  حمایت و همکاری از گروه های شورشی ضد دولت  است.