-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۱, شنبه

کوچیدن باشنده های بومی شکردره آغاز شده است

چرا شکردره به نقطه فشار برکابل درنظر گرفته شده؟ برخی مردم در شکردره با طالبان همکاری دارند.
خبر می رسد که کوچیدن ساکنان بومی شکردره آغاز شده است.
این منطقه شاهرگ پایتخت است و در کش وگیرها بین خلیلزاد و دولت برای رهایی ۳۶۰ تروریست باقی مانده ایجاد شده، تهدید و فشار سازمان یافته بیخ ریش حکومت از ناحیه شکردره است. نکته دوم این است که در پنج منطقه شکردره، شماری از ساکنان محل، نفرات طالبان را که از شش ولایت مختلف به آن جا آمده اند، جای می دهند و همکاری می کنند.
والی کابل یعقوب حیدری صریح این نکته را فاش کرد. به نظرمی رسد که طوایف ساکن درشمالی نگاه واحد نسبت به مبارزه با طالبان چند ملیتی ندارند.
قوای مسلح دولت، مرموزانه و ( حساب شده) از تاراندن تروریست ها از بلندی های شکردره چشم پوشی می کند. آیا یک قوماندان قول اردو یا فرقه، به شمول اسدالله خالد واقعاْ از اشرف غنی فرمان می برند؟
درین زمینه شک و تردید غلیظ وجود دارد.