-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۲۶, یکشنبه

اولین مسیری که رفت و آمد فرماندهان و سیاسیون کابل نشین را قطع خواهد کرد، راه شمالی از چشمه دوغ تا دو راهی بگرام و از دو راهی تا چاریکار است. معامله گران شمالی هیچ چانس مفید برای پیوستن با طالبان را ندارند؛ دفاع مردمی قوی است و فضای تعامل و خوشبینی به تروریست ها ( مانند سال 1375) به چشم نمی خورد. انور اوریاخیل قربانی خواهد شد.