-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۲, یکشنبه

خیانت فرماندهی نیروهای امنیتی در شکردره


شب گذشته نیروهای امنیتی به فرماندهی افسران خائن و وابسته به ستون پنجم پاکستان، این جانور خون آشام را از شکردره دستگیر، اما به جای کشتن فوری وی، او را زنده به مهمانخانه امنیت ملی آورده اند که هزار درصد بدون تأمین حق العبدی، رها شده و دو باره  به سنگر  جهادحاضر خواهد شد.  
توجه کنید؛ طالب تمامی افسران وسربازان اردوی ملی، پلیس و امنیت ملی را بعد از گرفتاری با بدترین شکنجه ها سربه نیست کرده اند و اکنون در مبادله اسرا دست شان خالی است و افتخار هم می کنند. اما نیروی ستون پنجم درلباس اردو، ملا اختر را بیمه کرده و صحیح و سلامت به مهمانسرا تسلیم می دهند. دیری نخواهد پائید که انفجار اجتماعی همه چیز را درهم و برهم کند.