-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۲۰, دوشنبه

وای ازین همه ناکرانه مندی معانی لایه در لایه!دنیای سوفی/ یوستین گوردر

بشر با مقداری سوالات دشوار رو برو ست که برای آن ها جواب قانع کننده ای ندارد.
خب، دو کار می توان کرد: یا می توانیم خودمان و بقیه جهان را گول بزنیم و وانمود کنیم که آن چه را باید بدانیم می دانیم، یا می توان تا ابد چشم بر مسائل مهم بست و از پیشرفت باز ایستاد. بشریت از این بابت به دو دسته تقسیم شده است.
مردم به طور کلی یا صد در صد مطمئن اند یا صد در صد بی تفاوت.
مثل آن است که یک دست ورق بازی را دو قسمت کنی. خال های سیاه را یک سو و خال های قرمز را سوی دیگری روی هم گذاری. ولی ناگهان در این میان ژوکری سر بر می آورد که نه خشت و نه دل است نه خاج و پیک. سقراط در آتن همین ژوکر بود. نه مطمئن بود نه بی تفاوت. تنها می دانست که هیچ نمی داند و این آزارش می داد.