-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۱۶, پنجشنبه

حکومت کابل می گوید که تمام سفارت‌خانه‌های مقیم در کابل، از لویه جرگه مشورتی صلح حمایت کرده اند. بنا برین از نماینده گان دپلوماتیک خارجی به شرکت در لویه جرگه دعوت شده است.  
چرا چنین است؟
۴۰۰ نفر باقی مانده مربوط به شبکه های تروریستی، بیشترینه افراد خارجی و یا کله گنده های قاچاق مواد مخدر می باشند. آن ها به کشورهای ایران، روسیه و چین خطر حساب می شوند. درضمن یک باریکی هم وجود دارد. بین روسیه و امریکا در مدیریت مواد مخدر افغانستان کشمکش وجود داشته و هنوز هم ادامه دارد.