-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۲۴, جمعه

مذاکرات بین الافغانی قبل از شروع متلاشی شده است

چیزی به نام مذاکرات بین الافغانی واقعیت وجودی ندارد. شماری از تن آسایان، دزدان دو سره، تسلیم طلبان و تملق باوران به این حدیث مکروه دل بسته اند تا فرصتی دست دهد تا لااقل از دزدی ها و جایداد های غیرمشروع خویش پهره داری کنند.
اما خوشبختانه، طالبان هیچ تغییری در استراتیژی، رفتار و گفتار شان نداده اند. بر قانون اساسی، اردوی ملی، جمهوریت و مارشال دوستم و احمد شاه مسعود را مانند گذشته خط چلیپا کشیده اند.
من درشگفتم که هیأت دولتی و مختلط با چه امیدی به حضور مولوی های دوحه نشین می روند. چیزی به نام مذاکره وجود ندارد. طالب،  طوری نشان می دهد که قدرت را از دست اول تحویل گرفته و متباقی مردم رعیت اند و فقط منتظر ابلاغ احکام و فرامین ملا هیبت الله باشند!
بازهم مکرر می گویم که شکر خدا که طالب غیر از جنگ و ستیز و خون آشامی، هیچ هنر دیگری ندارد. اکنون با مردم به طور کل مواجه اند. هفته های بعد، خطوط مواضع مردم و اردوی دشمن مشخص می شود.