-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۲, یکشنبه

افراد انوراوریاخیل بالای فوزیه کوفی تیراندازی کرده بودند


به حوالۀ اطلاع ارجاع شده به گزارشنامه افغانستان، بانو فوزیه کوفی توسط افراد زیر فرمان انوراوریاخیل درشمالی هدف گلوله باری قرار گرفته بود. هسته قدرت در ارگ از طریق عمر داوود زی به انوراوریاخیل هدایت داده بود که فوزیه را زخمی کرده اما نباید جانش از دست برود. منبع امنیتی به گزارشنامه افغانستان گفت که فوزیه کوفی و دیگر زنان فعال در شورای مصالحه با زلمی خلیلزاد رابطۀ نزدیک دارند. 

ارگ پیام خود را بدین گونه ارسال کرد. انور اوریاخیل سرحلقۀ هسته طالبان درشمالی است که به وسیله عمر داوودزی عضو باشگاه ارگ حمایت و تقویت می شود. داوود زی از ارتباطی های قدیم پاکستان و وفادار به انگلیس است که مدتی به اشاره دستگاه امنیتی بریتانیا ازطریق دفتر حامد کرزی با ایرانی ها درتماس و دادوستد بود.