-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۱۰, دوشنبه

عرق ریزی عبدالله به مصالح انتخاباتی ترمپ و چیلک اندازی اشرف غنی در پروسه

تحلیل اوضاع عمومی و چین شکنج روابط بین دکترعبدالله و اشرف غنی نشان می دهد که عبدالله در خدمت کارزار انتخاباتی ترمپ عرق می ریزد و اشرف غنی از سر و پای حکومت محکم چسبیده تا ماه نوامبر ( موعد انتخابات امریکا) دیده شود که آفتاب بخت از کدام سو خواهد دمید.
نتیجه این که: هرگاه ترمپ دو باره برگزیده شود، موتور مذاکره و سازش با طالب با محوریت عبدالله پرنفس به حرکت خواهد افتاد و شاید منجر به شکل گیری حکومت ائتلافی مرکب از گروه های مجاهدین و طالبان شود.
پس کار اشرف غنی به کجا خواهد کشید؟
اگر تا آن زمان عامل سبوتاژ پروسه از سوی ایران و هند برجسته گی نیابد، احتمال دارد که غنی بسیار رنگ زرد و منزوی گردد؛ حتی امکان دستگیری و تحویلدهی وی به طالبان نیز متصور است!