-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۷, جمعه

این نوشته، نقد نیست؛ درقدم اول محکومیت مارشال فهیم، قانونی و عبدالله است

Haji Abdul Rahim
جبهه ی مقاومت ملی: اما و اگرها!
در ۱۹ سال پسین شماری از حزب ها، شخصیت ها، نهاد ها، شورا ها، جبهات مختلف در حوزه ی مقاومت به حدی ناشیانه ساده انگارانه و غیر عقلانی در بازی قدرت عمل نمودند و خطا های استراتژیک را مرتکب شدند که به دشواری می توان این خطا ها را جبران نمود.
رهبران حوزه ی مقاومت که فاقد نگاه استراتژیک و راهبردی بودند در نبود قهرمان ملی دست به اقداماتی منفعت طلبانه و شخصی زدند که نتیجه اش به حاشیه راندن مقاومت گران از قدرت شد.
این رهبران فاقد بینش و فهم سیاسی از یک سو دچار نفاق و از سوی دیگر به دنبال معامله های شخصی برامدند و هر کدام به وزارت خانه ی چند ماهه دل خوش نمودند.
زر اندوزی، قدرت طلبی، پشت کردن به افتخارات گذشته، شعارهای عوام فریبانه ی همدیگر پذیری، ملی اندیشی، تجمل گرایی، خریداری موترهای لوکس و گران قیمت، خریداری خانه های چند ملیون دالری و انتقال خانواده به خارج، نادیده گرفتن همسنگران دیروز و از این دست حرف های غیر منطقی و غیر عقلانی به فرهنگ مسلط این عالی جنابان تبدیل شده بود.
رفتار های آرمان گریزانه غیر اسلامی و غیر اخلاقی این عالی جنابان در جامعه به ویژه حوزه ی مقاومت چنان تاثیر منفی در افکار عمومی گذاشته است که مردم دیگر حاضر نیستند به؛ صدا های حق طلبانه و عدالت خواهانه حزب ها و جریان ها و یا شخصیت های صادق و دلسوز پاسخ مثبت دهند و از آن حمایت نمایند.
در یک ماه اخیر که بحث ضرورت ایجاد جبهه ی مقاومت در فضای مجازی و در میان مردم تبدیل به گفتمان غالب شده است مردم با شنیدن این نام می پرسند رهبر یا رهبران این جبهه کی ها اند؟
از کجا که بازهم رهبران جبهه ی مقاومت فعلی مثل رهبران قبلی بازهم مردم را نفروشند و معامله نکنند؟
نشود بازهم شماری به خاطر رسیدن به قدرت از ما سوی استفاده کنند.
چه تضمینی وجود دارد که این ها مارا در نیمه ی راه رها نکنند و بار دیگر معامله ی نکنند؟
متصدیان جبهه ی مقاومت مصمم براین اند که با توجه به تجارب تلخ گذشته و نگرانی برحق مردم جبهه را به صورت شورایی رهبری کنند و به افراد معامله گر و بدنام‌ اجازه ی حضور در جبهه را نخواهند داد.
جبهه ی مقاومت قطعن و یقینن از افراد صادق، با ایمان و وفادار به منافع کلان مردم و معتقد به ارزش های اسلامی تشکیل شده و بر مبنای صداقت و تقوا و شهرت نیک جریان های سیاسی و شخصیت های متنفذ را شامل جبهه خواهد کرد.
جبهه مقاومت ملی شورای عالی نظارت بر رفتار اعضای شورای عالی رهبری و سایر اعضا را باصلاحیت تام و تمام تشکیل و جلو هرگونه انحراف از، اهداف و اساسنامه و ارزش های دینی اسلامی را خواهند گرفت.
متصدیان و کارگزاران جبهه به یاری خدای بزرگ و حمایت قاطع شما ملت آزاده و قهرمان به میدان مبارزه و دفاع از حق و تحقق عدالت آمده تا رسیدن به اهدافش ادامه خواهد داد.