-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۱۵, چهارشنبه

رولا غنی/ ۳۰ میلیون دالر برای آزادی غفار داوی


بزرگ ترین زن مختلس خارجی درتاریخ سیاسی افغانستان سرلوحه فساد درکشور شده است. غفار داوی به علت قرض داری میلیون ها دالر از دولت، چند سال پیش به شش سال زندان محکوم و به پرداخت پول دولت نیز ملزم شده است. او در زندان پلچرخی یک دربارکوچک پادشاهی تشکیل داده و حتی گزارش شده که ظرف 24 ساعت گاهی ده هزار دالر را خرج می کرد. اتاق خاص تلفن دراختیار داشت و از طریق انترنیت با شبکه جهانی تجارت آنلاین درتماس بود. از رئیس تا سرباز و پرسونل خدماتی زندان درخدمت داوی قرار داشتند.
غفار داوی بعد از مدتی بالواسطه فردی نزدیک به رئیس بانک فعلی- اجمل احمدی- با وی ملاقات کرده و زمینه رهایی خویش را فراهم ساخت. حاصل معامله داوی و احمدی این بود که غفار داوی در ازاء رهایی اش سی میلیون دالر پرداخت و مبلغ متذکره رأسا به رولا غنی بانوی اول تحویل گردید. گزارش مشعر است که بانوی اول حکم رهایی غفار داوی را از اشرف غنی گرفت و ورق رهایی را همراه با پول بخششی از جمع سی میلیون دالر به اجمل احمدی فرستاد.
غفار داوی همین که از پلچرخی رهایی یافت مستقیم به دیدار اجمل احمدی رفت تا مراتب شکران و سپاس به جا آورد. درگزارش امنیتی آمده است که بانوی اول بعد ازین معامله اکنون روی واگذاری قرارداد دو باره گاز و نفت ترکمنستان به شرکت داوی کار می کند.