-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۱۹, یکشنبه

حالا گپ از گپ تیر است


 آزاد کردن چهار صد طالب، صلح می آید؟ 
نجیب داوری

دولت و حکومت افغانستان جهت رهایی چهار صد طالب مورد مناقشه، لویه جرگه را فراخواست تا سند رهایی آنها را از لویه جرگه یا از مردم افغانستان بگیرد.
اما به صراحت باید اعلان کرد که با آزاد کردن چهار صد طالب مورد بحث، متأسفانه باز هم صلح در سراب باقی خواهد ماند.
دولتمردان افغانستان که بعد از بلند شدن دوباره طالبان از سال 2004 تا کنون درفراق مذاکره باطالبان میسوزند؛ غافل از این اند که نیم بدنه واعضای نخبه امارت سابق طالبان چون، ملاعبدالوکیل متوکل، ملا عبدالصمد خاکسار، ملا قلم الدین، ملا عبدالسلام راکتی، ملا محمد اسحق نظامی، ملاحسن والی سابق بامیان،ملا عبدالحکیم توانا، ملا عبدالسلام ضعیف و ده ها ملای ریشو و باقدرت دیگر امارات مذکور که از مدتها قبل به تدریج بدولت افغانستان پیوسته اند، چه خدمتی در راه آوردن صلح کرده اند؟
شدیداً مضحک وخنده آور است که یک دکاندار معمولی پاکستانی از شهر کویته زیر نام طالب و مذاکره صلح در سال 2008 صد ها هزار دالر را از زیر ریش مبارک حامد کرزی بالا رفت.
حالا هم در مذاکرات آتی که دولتمردان کابل برایش بسیار عشق دارند، وچهار صد جانی خطرناک را بخاطر آن آزاد میکنند،  اگر طالبی خلاف خواست پاکستان در مجلس مشترک دولت افغانستان و نمایندگان طالبان حرف بزند. فردایش ملا ذبیح الله مجاهد اعلان خواهد کرد که ملا فلانی دیگر عضو هئیت مذاکره کننده طالبان نیست.
البته که مذاکرات صورت خواهد گرفت. اما از قبل معلوم است که شرایط سخت و سخت تر از سوی استخبارات نطامی پاکستان ذریعه طالبان مذاکره کننده به نمایندگان دولت افغانستان پیشنهاد خواهد شد. که در صورت عدم قبول، ادامه جنگ کمافی السابق به تهدید گرفته خواهد شد.
مسیر اصلی مبارزه با طالب و مداخلات پاکستان متأسفانه توسط حکومتِ غیر متخصص کرزی زمانی به بیراهه کشید و سبوتاژ شد که در آغاز سوق طالبان از سوی استخبارات نظامی پاکستان در سالهای 2003-2004 به جبهه های نبرد در داخل افغانستان، حامد کرزی و شرکای دولت وی نتوانستند یا نخواستند از کادر های ورزیده و متخصص دفاعی و استخباراتی داکتر نجیب علیه جنگاوران استخبارات نظامی پاکستان یا طالبان استفاده نمایند، کادر هائی که  که پانزده سال قبل هنوز جوان بودند، و در هنگام حاکمیت نجیب، اردو و استخبارات نظامی پاکستان را زمینگیر کرده بودند.