-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۷, جمعه

اگر کسی یک سکه یا یک مکتوب از دوره احمدشاه ابدالی نشان بدهد، می توان تمدن ۱۰ هزار ساله را باور کرد

بى مورد نگفته اند:
"افغانستان از عجايب عالم است"
عده اى بخاطر مرده هاى چند صد ساله اى عرب، سال يك بار خون خود مى ريزند
و عده اى بخاطر هم آغوشى با حور هاى جنت در بين زنده ها همه روزه خود را مى كفانند.
اين اوج تمدن <<پنجهزار ساله>> را در افغانستان نشان مى دهد، مرحبا به اين تمدن!
خشم طبيعت هم در اين آفتستان قهر الهى پنداشته مى شود.
جهانى كه به زعم بعضى ها تمدن دو صد ساله ندارد از صد سال به اين طرف ناف خورشيد و ستاره گان را به آزمايش گرفته است، اما ما با تمدن پنج هزار ساله خود بدون كمك آنها سوزن را در وطن خود سوراخ كرده نمى توانيم.
در اين فاصله از راز جهالت ١٤٠٠ ساله تا تمدن ٥٠٠٠ ساله چه حكمتى نهفته است؟
ض، بهارى