-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۴, سه‌شنبه

سقوط کندز بدون موافقه قوای ناتو وامریکا در آن ولایت ممکن نیست

 شماری از مردم نسبت به سقوط قریب الوقوع واحتمالی کندز یا تخار سخن می گویند. پرسش این است که آیا سقوط این ولایات به استراتیژی یا منافع امریکا و ناتو مطابقت خواهد داشت یا خیر؟ هرگاه پاسخ منفی باشد، چنین رویدادی محقق نخواهد شد. 

نیروهای آلمانی و آمریکایی در میدان هوایی کندز پایگاه فعال دارند؛ خصوصاً تجهیزات و سازوکار فوق پیشرفتۀ کشف و ردگیری امریکایی ها متوجه نظارت بر پویایی های سامانه مخابراتی تاجکستان، ازبکستان و ترکمنستان، به اضافه، پایگاه روسیه در منطقه تاجیک خالتون تاجکستان می باشد. بنا برین، سقوط تخاریا کندز می تواند به موقعیت و روال پویایی های آن ها ضربتی جدی وارد کند. اگر کدام محاسبه دیگری درنظر باشد، شاید این ولایات سقوط داده شوند که منظورش، گستردن بساط حاکمیت طالبان و درتنگنا قرار دادن نیروهای مارشال دوستم در شمال خواهد بود.