-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۲۵, شنبه

اکنون نوبت جنگیدن در افغانستان است/ مسوولیت به گردن امریکا است

الحاج خراسانی
همایش میلیشیای فاطمیون هشدار رژیم ولایت فقیه به نظام و حاکمیت ملی افغانستان می باشد.

مانور رژیم ولایت فقیه،با تجهیز و سازماندهی 
میلیشیای فاطمیون،در مرز های کشور،پیام آور تهدید جدی و خطرناک می باشد.

 ماه هاست که تحلیل گران و سیاستمداران فرهیخته‌ی ایرانی راجع به حضور میلیشیای فاطمیون هشدار می دهند و از اهداف راهبردی رژیم دیکتاتور ولایت فقیه پرده بر می دارند،اما گوسفندان حاکم بر جامعه افغانستان ابعاد خطر را درک نمی نمایند.

ایران از فاطمیون نه تنها به عنوان ابزار فشار در جهت منافع راهبردی خود در مسله آب و سیاست ائدیولوژیک می خواهد استفاده نماید،بلکه رویای لبنانی نمودن افغانستان را در سر دارد.