-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۱۸, شنبه

همکاری والی کابل با تروریستان در شکردره

شام دیروز جمعه  والی کابل با چندتن دیگر  از شهر کابل به طرف باغ اش در دره شکردره رفتند.
زمین های ناحیه بالایی باغ قبلاً توسط یعقوب حیدری والی کابل غصب شده است. وی یک سرباز نابلد را به دیده بانی اعزام می کند. مفرزۀ طالبان که از چندی به این سو در شکردره مستقر شده اند، سرباز غریبه را به گلوله بسته و اسلحه اش را به غارت می برند.

روشن است که دره شکردره یک منطقه نا امن و طالب خیز است، چه گونه والی نا آگاه  چندتن دیگر را حوالی شام شام به آن جا می برد؟
چرا سربازهای بلد را از ولسوالی با خودش نبرده بود؟

تمام این موارد را باید  دادستانی کشور  از والی استعلام کند، چون  چندی قبل والی کابل  یک مقدار پول و مواد خوراکی را به خانه همان تروریست که در پل صوفیان کشته شده بود  به دست ولسوال شکردره فرستاده بود.
قتل این سرباز نگهبان  در باغ والی  شاید زوایای مبهم داشته باشد.