-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۲۹, چهارشنبه

حرکت خطر به نقطه غلیان آغاز شده است

از شکلیات رویداد های رسمی بر می آید که یک وضعیت زیرپوستی، سراسر آلوده به توطئه، دادوستد، نقشه حذف و تثبیت و به باد دادن دست آورد های نوزده ساله اخیر درافغانستان درجریان است و این موج شوم درحال پخته شدن است تا به نقطۀ غلیان برسد. نبرد اصلی بین قدرت های معارض امریکا در منطقه با ترتیبات انتخاباتی و سرتا پا متغییر امریکایی ها برای خروج است.
دسته جات دشمن درهمدستی با هواداران شهرنشین خویش در بلخ، کابل و بغلان شامل عملیات فتح و تسخیر و کمرشکنی حکومت هستند. با وجود آن که در اجندای نا نوشته، تحت نظر خلیلزاد، اتحاد احتمالی بین طالبان و «مجاهدین» تعریف شده، اما همه معامله گران به شدت از نقض عملیه و گرفتار شدن دریک دام، به شکل هولناکی به ترس افتاده اند.