-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۱۰, دوشنبه

این وزیران غیر از احدی، ته ینج و معنوی، همه اش با یک امپلُق اشرف غنی بی اثر می شوند


نامزد وزیر های جدید دکترعبدالله:
۱- فضل احمد معنوی - نامزد وزیر عدلیه
۲- معصومه خاوری- نامزد وزیر فن آوری معلوماتی و مخابرات
۳- قدرت الله ذکی- نامزد وزیر ترانسپورت
۴- انوارالحق احدی- نامزد وزیر زراعت
۵- بشیر احمد ته ینج- نامزد وزیر کار و امور اجتماعی
۶- نثار احمد غوریانی - نامزد وزیر صنایع و تجارت
۷- نوررحمان اخلاقی- نامزد وزیر مهاجران
۸- عباس بصیر - نامزد وزیر تحصیلات عالی
۹- سید سعادت منصور نادری - نامزد وزیر صلح
۱۰- محب صمیم - نامزد وزیر اقوام و قبایل