-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۲۹, چهارشنبه

روسیه، در کشاکش های اخیردر افغانستان، شله گی و طالب پروری را افزایش داده بود. اکنون ناخن افگارش را در بلاروس و جزیزه کریمه فشار داده اند. آب جزیره کریمه از استقامت اکرائین کامل قطع شده و مراتع و کشتزارهای کریمه به شوره زار بدل گشته اند.